muhn.com.vn - Mu Season 6.3 Plus | Webzen
OPEN BETA ALPHA TEST
GHRS 3 Lần Ngày - Max 400đ Master Bán miễn phí tất cả item bằng zen để thử nghiệm
EXP : 100x - Exp Master 10x - Tỉ Lệ Drop: 20% Tạo tài khoản mới : 50tr Gcoin
Phiên Bản : Season 6 Classic Kết thúc thời gian Alpha Test sẽ xóa toàn bộ nhân vật
Tạo nhân vật mới : 10 Level / 0 Reset / 5000 Point / 50 triệu Zen Tạo nhân vật mới : 400 Level / 0 Reset / 65.000 Point / 2 tỷ Zen
Điều kiện tạo nhân vật DL,SUM,RF : Level 10 Thời gian mở Alpha Test : 13h ngày 12/10/2023
Thời gian Open Beta : 13h00 15/10/2023 Thời gian kết thúc Test : 23h59 ngày 14/10/2023
Lộ Trình Sự Kiện Lộ Trình Trang Bị
Sau 14 ngày mở Selupan Sau 30 ngày mở thăng hạn Vũ Khí Rồng
Sau 21 ngày mở Medusa Sau 30 ngày mở drop LV HHHT
Sau 30 ngày mở Kundun Sau 30 ngày mở cộng hưởng 2 Option
Sau 1 tháng mở Công Thành Chiến Sau 50 ngày mở wing 2.5
Khi open max master 150đ (Mở thêm thông báo tại Fanpage) Sau 70 ngày mở trang bị 380 (100 ngày mở wing 3)
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin Treo Off
1 Không Không
2 Không Không Không Không Không
3 Không Không Không Không
4 Không Không Không
10-11-Event Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Boss Vàng 2-3 09h15, 11h15, 15h15, 17h15, 23h15 Box Kundun-Wcoin Hàng Ngày Lorencia

Lâu Đài Máu Master 2-3 0h30,10h30,14h30,16h30,22h30, Ngọc Hàng Ngày 300 quái vật Blood cấp 8 rơi 1 ngọc

Quảng Trường Quỷ Master 2-3 0h,10h00,14h00,16h00,22h00, Ngọc Hàng Ngày 300 quái vật Devil cấp 7 rơi 1 ngọc

Hỗn Nguyên Lâu Master 3 01h,07h,09h,11h,15h,17h,19h,23h, Ngọc-Thần Hàng Ngày Mua vé Tại Bar Lorencia

Hỗn Nguyên Lâu Master VIP 5 12h50 Drop 15B 15S Hàng Ngày Mua vé Tại Bar Lorencia

Phù Thủy Trắng 2-3 01h15,03h15,08h15,11h50,13h15,17h15,23h10, Ngọc Hàng Ngày Lorencia,Noria,Devias

Thỏ Ngọc (No Party) 4 20h00 Các Loại Ngọc Hàng Ngày Stadium

Sự Kiện Mùa Hè (No Party) 4 12h10 Các Loại Ngọc Hàng Ngày Stadium

Loạn Chiến PK (No Party) 4 20h30 Ngọc - Box Hàng Ngày NPC Lorencia

( Bấm vào NPC tham gia )

Boss Nhện 5 12h30 Item cấp 7 (Mở Sau 14 ngày) Ralkion

Tướng Ma Blagass 5 12h30 Box Hàng ngày Máp Crywold

Boss Medusa 5 21h00 Item cấp 7 (Mở Sau 21 ngày) Map Swamp Of Peace

( Tọa độ : 170,220 )

Boss Quỷ Vương 5 21h00 Box kundun Hàng ngày Map Aida
Boss Kundun 5 21h30 Đồ Thần-Exl (Mở Sau 30 ngày) Kalima7
Boss Erohim 5 21h30 Ngọc Hàng ngày Map Tarkan1